Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

  1. Rozwody.
  2. Separacje.
  3. Podział majątku wspólnego małżonków.
  4. Unieważnienie małżeństwa.
  5. Dochodzenie alimentów oraz ustalanie ich wysokości.
  6. Władza rodzicielska.
  7. Ustalenie kontaktów z dzieckiem.
  8. Przysposobienie, opieka i kuratela.
  9. Pochodzenie dziecka.
google logo